คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
การให้บริการประชาชน ( 9 )
11.54%
ถนน หนทาง ( 27 )
34.62%
ประปาในตำบล ( 33 )
42.31%
ไฟฟ้าในตำบล ( 9 )
11.54%