หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนิลาวัลย์ พิทักษ์ธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 056-510976 ต่อ 6
นางสาวนิลาวัลย์ พิทักษ์ธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยายดา
โทร : 056-510-976 ต่อ 6
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาววัลลภา ฉัตรบุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-510976 ต่อ 4
นางสาววันทนา ศรีวิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-510976 ต่อ 2
นายทรงวุฒิ อิ่มโอษฐ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-510976 ต่อ 1
นางสาววัลลภา ฉัตรบุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 056-510976 ต่อ 3