หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยายดา
โทร : 056-510976 ต่อ 6


 
นางสาวนิลาวัลย์ พิทักษ์ธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยายดา
โทร : 056-510-976 ต่อ 6
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทรา สารสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-510976 ต่อ 4


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-510976 ต่อ 2


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-510976 ต่อ 1


นายสุธีร์ ฤทธิ์บุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 056-510976 ต่อ 3