หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายประสงค์ แย้มสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยายดา


 
นางสาวนิลาวัลย์ พิทักษ์ธำรง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองยายดา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจันทรา สารสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ