หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3

ผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชน
 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายดา [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 253  
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านขอเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 236  
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายดา [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 177  
 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 19 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 687  
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลหนองยายดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 19 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 399  
 
ระเบียบข้อบังคับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา พ.ศ. 2557 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 370  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จาก พมจ. อุทัยธานี [ 20 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 405  
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลหนองยายดา ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 ก.พ. 2559 [ 24 ก.พ. 2559 ]  อ่าน : 345  
 
ศูนย์คุ้มตครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับ อบต.หนองยายดา มอบผ้าห่มนวมแก่ราษฎรในตำบลหนองยายดา จำนวน 70 ผืน [ 29 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 428  
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2559 [ 25 ม.ค. 2559 ]  อ่าน : 321  
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา [ 16 มิ.ย. 2558 ]