หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
อบต.หนองยายดา
พื้นที่การเกษตรเชิงอนุรักษ์
วิหารหลวงปู่เคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
เด็กๆที่ อบต.หนองยายดา
กาารพัฒนาเยาวชน
วัดหนองกระดี่ใน
สาธารณสุขในตำบล
การศึกษาในตำบล
อบต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
1
2
3
 
 
หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา เพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านของกิจการประปาอบต.หนองยายดา,ดำเนินการผลิตประปา จัดเตรียมน้ำสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาต่างๆ ดำเนินการให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆด้   28 ก.พ. 2566 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.หนองยายดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2566 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีวิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2566 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีวิสัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2566 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานช่วยงานกองคลัง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้,งานแผนที่ภาษีและงานทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax-3000),งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS),จัดเก็บเอกสาร,งานธุรการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธี   28 ก.พ. 2566 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งภายในตำบลรวมถึงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในตำบลและพื้นที่ข้างเคียง โดย   28 ก.พ. 2566 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง เพื่อดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ,รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน,ตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยว   28 ก.พ. 2566 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานช่วยปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ต่างๆ เกี่ยวกับงานช่าง,ช่วยซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เบื้องต้น, ช่วยเหลือดูแลระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เบื้องต้น,ปฏิบัติงานที   28 ก.พ. 2566 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย นำส่ง จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทำรายงานพัสดุประจำเดือน และรายการพัสดุคงเหลือประจำปีให้เ   28 ก.พ. 2566 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2566 73
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 106
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานีี
โทร : 056-510-976 โทรสาร : 056-510-670
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา
จำนวนผู้เข้าชม 13,130,120 เริ่มนับ 12 พ.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10